ÜZRƏ AXTARIŞIN NƏTİCƏSİ 'Empty'

Kateqoriya:
A-Z Axırıncı buraxılışlar · Məşhur
Müddət:
Nümayiş 1 dək 3 3 video.

An Empty Place

This film is a critique of stagnation in society, and the modern era's contribution to moral and social decline.

50 dəq.

Feature Film

An Empty Place

An Empty Place

Feature Film

Вакантное место

В фильме критикуются недостатки времен застоя и их отрицательного отражения на социальном развитии современного нам общества. ...

50 dəq.

Художеств.

Вакантное место

Вакантное место

Художеств.

Boş yer

Filmdə durğunluq hesab edilən dövrün nöqsanları tənqid olunur, yaşadığımız cəmiyyətin sosial-mənəvi inkişafına o dövrün mənfi təsiri açılıb göstərilir. Müəlliflər filmin süjetini q ...

50 dəq.

Bədii filmlər

Boş yer

Boş yer

Bədii filmlər


sponsorlar

Night mode