ÜZRƏ AXTARIŞIN NƏTİCƏSİ 'Moment'

Kateqoriya:
A-Z Axırıncı buraxılışlar · Məşhur
Müddət:
Nümayiş 1 dək 3 3 video.

Anin quruluşu

Film bizim müasirlərimizin ciddi əxlaqi prinsipləri qoruyub saxlamalarının, ətrafdakıların inamını və hörmətini qazanmalarının vacibliyi haqqındadır.

2 s. 9 dəq.

Bədii filmlər | Pulsuz filmləri

Anin quruluşu

Anin quruluşu

Bədii filmlər | Pulsuz filmləri

Структура момента

Повествует о сохранинии нравственных принципов и о важности приобретения веры и уважения окружаюших. ...

2 s. 9 dəq.

Художеств.

Структура момента

Структура момента

Художеств.

Structure Of The Moment

The film tells how important to win respect, to have principles, the belief.

2 s. 9 dəq.

Feature Film

Structure Of The Moment

Structure Of The Moment

Feature Film


sponsorlar

Night mode