SEARCH RESULTS FOR 'A'

Category:
A-Z Latest Releases · Popular
Timeline:
Showing 17 to 32 of 357 videos.

Şirbalanın Məhəbbəti

R. Əhmədzadənin eyniadlı əsərinin motivləri əsasında. Filmin qəhrəmanı Şirbalanın məzəli və əyləncəli məhəbbət sərgüzəştlərindən bəhs olunur.

Bədii filmlər

Şirbalanın Məhəbbəti

Şirbalanın Məhəbbəti

Bədii filmlər

The love of Shirbala

After the story of the same name of R. Ahmadzadeh.

Feature Film

The love of Shirbala

The love of Shirbala

Feature Film

The last night of the last year

After the play of the same name of Anar. The film's about mother who tries to keep the peace of mind and happiness in her family.

The last night of the last year

The last night of the last year

Imtahan

Anarın “Şəhərin yay günləri” pyesinin motivləri əsasında. Film ali məktəb müəlliminin halallıq, paklıq, düzlük kimi amillərə əsaslanan həyat fəlsəfəsi və həmin prinsiplər namin ...

Bədii filmlər

Imtahan

Imtahan

Bədii filmlər

The examination

After the play of the same name of Anar. The film's about the teacher.

The examination

The examination

Qaladan tapılan mücrü

Xəzinə tapmaq arzusu ilə yaşayan iki məktəbli dostun başına gələn əhvalatlardan bəhs edilir.

Qaladan tapılan mücrü

Qaladan tapılan mücrü

The casket found from the fortress

About adventures of two friends - schoolboys dreaming to find treasures...

The casket found from the fortress

The casket found from the fortress

Shadows greep

The plot of film is taken from a life of archeologists; in adventure film the basic conflict turn around of discoveries.

Feature Film

Shadows greep

Shadows greep

Feature Film

Biri var idi, biri yox idi

S.Qədirzadənin “Payız yarpaqları” hekayəsinin motivləri əsasında. Qoca kişi ilə qarının təsadüfi tanışlıqdan sonra qarşılıqlı qayğılarından bəhs edir.

Biri var idi, biri yox idi

Biri var idi, biri yox idi

Oxuyur Müslüm Maqomayev

Müğənni Müslüm Maqomayevin yaradıcılığına həsr olunmuşdur.

Oxuyur Müslüm Maqomayev

Oxuyur Müslüm Maqomayev

Muslim Magomayev is singing

The film's dedicated to Muslim Magomayev's life and creative work.

Muslim Magomayev is singing

Muslim Magomayev is singing

Qarabağ şikəstəsi

Ermənilərin işğalı nəticəsində yurd yuvasından didərgin düşmüş insanların taleləri filmin əsasini təşkil edir

Qarabağ şikəstəsi

Qarabağ şikəstəsi

Garabagh Shikastasy

This film portrays the destiny of refugees who have been expelled by Armenian aggressors from their historical native land.

Feature Film

Garabagh Shikastasy

Garabagh Shikastasy

Feature Film

Sahilsiz gecə

Cavan yaşlarında pozğun həyat tərzi sürmüş qadının uğursuz taleyindən bəhs edir.

Bədii filmlər

Sahilsiz gecə

Sahilsiz gecə

Bədii filmlər

Almas

The story of J.Jabbarly The drama's about the young teacher working in a distant village fighting against survival of the past.

Feature Film

Almas

Almas

Feature Film

Almas

C.Cabbarlının eyniadlı əsəri əsasında. Mühafizəkar münasibətlər hökm sürən ucqar kəndə işləməyə gəlmiş komsomolçu müəllimənin həyatında baş verən hadisələr haqqında dram. ...

Bədii filmlər

Almas

Almas

Bədii filmlər


SPONSORS

Night mode