SEARCH RESULTS FOR 'Baku'

Category:
A-Z Latest Releases · Popular
Timeline:
Showing 1 to 7 of 7 videos.

Огни Баку

Фильм повествует о развитии нефтяной промышленности советского Азербайджана на фоне исторических процессов первой половины ХХ века. На примере семьи мастера-буровика Али-Бала Алиева ...

1 hours 28 minutes

Художеств.

Огни Баку

Огни Баку

Художеств.

Bakının işıqları

Film Bakı neftçiləri haqqındadır. Hadisələr 30-cu illərdə başlayır və II Dünya müharibəsi illərində daha da inkişaf edir. Bu vaxt Bakı neft mədənləri artıq yeni texnika ilə təchiz e ...

1 hours 28 minutes

Bədii filmlər

Bakının işıqları

Bakının işıqları

Bədii filmlər

Baku lights

The story of the Azerbaijani oil industry and its heroic workers.

1 hours 28 minutes

Feature Film

Baku lights

Baku lights

Feature Film

В Баку дуют ветры

Содержание: события в фильме разворачиваются в годы Великой Отечественной войны. Повествуется о попытке фашистов захватить бакинскую нефть. ...

1 hours 24 minutes

Художеств.

В Баку дуют ветры

В Баку дуют ветры

Художеств.

Bakıda Küləklər Əsir

İkinci dünya müharibəsi zamanı düşmənin Bakı neftini ələ keçirmək cəhdlərinə qarşı əkskəşfiyyatçıların mübarizəsindən bəhs edir.

1 hours 24 minutes

Bədii filmlər

Bakıda Küləklər Əsir

Bakıda Küləklər Əsir

Bədii filmlər

The winds blow in Baku

The film's about the fascists who wanted to seize Baku's oil during the World War II. And, of course, Hitler had his eye on Baku, obsessed with the idea of capturing the vast oil su ...

1 hours 24 minutes

Feature Film

The winds blow in Baku

The winds blow in Baku

Feature Film

The Precinct

The story is set in Baku. A famous Azeri photographer has to choose between accepting a valuable job offer in Africa or marrying his fiancée. The photographer decides to accept the ...

1 hours 57 minutes

Feature Film

The Precinct

The Precinct

Feature Film


SPONSORS

Night mode