SEARCH RESULTS FOR 'I'

Category:
A-Z Latest Releases · Popular
Timeline:
Showing 33 to 48 of 324 videos.

The provocation

The film is about young man coming back from the Afghan war.

Feature Film

The provocation

The provocation

Feature Film

Təxribat

Əfqan müharibəsindən qayıdan gənc rastlaşdığı ədadlətsizlik və laqəydliklə barışa bilmir.

Bədii filmlər

Təxribat

Təxribat

Bədii filmlər

The native shores

The film is about frontier-guards who avert the diversion in hydroelectric power station, which was built by another state.

Feature Film

The native shores

The native shores

Feature Film

Doğma sahillər

İki qonşu dövlətin birgə inşa etdikləri su elektrik stansiyasında qərb kəşfiyyatının təxribat törətmək cəhdinin sərhədçilər tərəfindən alınması haqqındadır

Bədii filmlər

Doğma sahillər

Doğma sahillər

Bədii filmlər

The lie

The film tells about tragedies of the Karabakh war

Feature Film

The lie

The lie

Feature Film

İstintaq davam edir

Cəmşid Əmirovun “Sahil əməliyyatı” povestinin motivləri əsasında. Təhlükəsizlik orqanları tərəfdən xarici kəşfiyyatın apardığı əməliyyatın açılmasından bəhs edir. ...

Bədii filmlər

İstintaq davam edir

İstintaq davam edir

Bədii filmlər

The inquiry’s going on

After the novel “The operation of “Side” of the same name of Jamshid Amirov. The film is about foreign secret service’s operation and it’s revelation by security organs.

Feature Film

The inquiry’s going on

The inquiry’s going on

Feature Film

Vahimə

Yaşlı musiqiçinin tənhalıq qorxusu haqqında filmdir.

Qısametrajlı filmlər

Vahimə

Vahimə

Qısametrajlı filmlər

The Earth, the Sea, the fire, the Sky

The film is about the replacement of four generation of family.

Feature Film

The Earth, the Sea, the fire, the Sky

The Earth, the Sea, the fire, the Sky

Feature Film

Torpaq, dəniz, od, səma

Dörd novelladan ibarət filmdə bir-birini əvəz edən dörd nəslin müxtəlif dövrlərdəki talelərindən bəhs olunur

Bədii filmlər

Torpaq, dəniz, od, səma

Torpaq, dəniz, od, səma

Bədii filmlər

Gün keçdi

Uşaqın illərində bir-birinə olan səmimi həsslərini xatırlayan qadın və kişi həmin münasibətləri yenidən qaytarmaq iqtidarında deyillər.

Bədii filmlər

Gün keçdi

Gün keçdi

Bədii filmlər

The Circle

The film is about political events which took place in 1989

Short

The Circle

The Circle

Short

Dairə

1989-cu ildə respublikada baş verən siyasi hadisələrin bir ailəyə təsirindən bəhs edir.

Qısametrajlı filmlər

Dairə

Dairə

Qısametrajlı filmlər

Tütək səsi

İ.Hüseynovun “Tütək səsi” və “Saz” povestlərinin motivləri üzrə. Film ikinci dünya müharibəsi illərində Azərbaycan kəndlərinin birində yaşayan insanların qayğılarından bəhs edi ...

Bədii filmlər

Tütək səsi

Tütək səsi

Bədii filmlər

Sound of the pipe

The novelette was written by I.Huseynov. In the film, the problem of war is viewed from the perspective of love. Almost all of the men of the village are at the battlefront. The ...

Feature Film

Sound of the pipe

Sound of the pipe

Feature Film

Tilsim

Anarın “Vahimə” hekayesi əsasında. Psixiatr Oruc Zeynalovun üzləşdiyi problem sonda onun ölümü ilə nəticələnir.

Bədii filmlər

Tilsim

Tilsim

Bədii filmlər


SPONSORS

Night mode