SEARCH RESULTS FOR 'I'

Category:
A-Z Latest Releases · Popular
Timeline:
Showing 49 to 64 of 324 videos.

Səbuhi

Görkəmli Azərbaycan maarifçisi, dramaturq Mirzə Fətəli Axundovun həyat və yaradıcılıq yolundan behs edir.

Bədii filmlər

Səbuhi

Səbuhi

Bədii filmlər

Həm ziyarət, həm ticarət

Coğrafia müəllimi həyat yoldaşı ilə birgə olan-olmazını satıb Türkiyəyə, həm qohumlarını görməyə, həm də alverə gedir. Bazar iqtisadiyyatının qanunlarından bixəbər olan qəhrəman uğu ...

Bədii filmlər

Həm ziyarət, həm ticarət

Həm ziyarət, həm ticarət

Bədii filmlər

Oh, Istanbul

The film is about teacher’s family: they sold almost everything and went their way to Turkey to live there and at the same time to visit their close relatives…

Feature Film

Oh, Istanbul

Oh, Istanbul

Feature Film

Təsadüfi görüş

Köhnə sevgililər Murad və Tamara 25 ildən sonar təsadüfən görüşürlər. Murad bu görüşü sonda onun üçün faciə ilə nəticələnən oyuna çevirir.

Qısametrajlı filmlər

Təsadüfi görüş

Təsadüfi görüş

Qısametrajlı filmlər

Occasional meeting

Two former lovers, Murad and Tamara, meet again after 25 years. Murad turns the meeting into a “game”, but in finally turns out to be fatal for him.

Short

Occasional meeting

Occasional meeting

Short

Usta Yusifin kamançası

Qəhrəman fağır, məqsədiz bir insane olsa da filmin sonrakı gedişatı onu seçim qarşisinda qoyur.

Qısametrajlı filmlər

Usta Yusifin kamançası

Usta Yusifin kamançası

Qısametrajlı filmlər

Master Yusif's kemancha

Despite calmness at end of a film the hero remains before a choice.

Short

Master Yusif's kemancha

Master Yusif's kemancha

Short

Yaşa, Qızıl Balıq

İnsanla təbiətin qarşılıqlı əlaqəsi, insanın mənəviyyatı və əxlaqi kamilliyindən bəhs edir.

Qısametrajlı filmlər

Yaşa, Qızıl Balıq

Yaşa, Qızıl Balıq

Qısametrajlı filmlər

Long live, Golden Fish

The film is about people and nature.

Short

Long live, Golden Fish

Long live, Golden Fish

Short

Yaponiya və yaponiyalı

Фильм, снятый в жанре гротеск, затрагивает интересную и серьезную проблему, когда труд и дружба приближает людей независимо от их образа жизни. ...

Qısametrajlı filmlər

Yaponiya və yaponiyalı

Yaponiya və yaponiyalı

Qısametrajlı filmlər

Dənizə çıxmaq qorxuludur

Hüseyn Abbaszadənin eyniadlı hekayəsinin motivləri əsasında. 1919-cu ildə Rusiyaya lazım olan yanacağı Bakıdan Həştərxana öz həyatları bahasına dəniz yolu ilə çatdıran xüsusi d ...

Qısametrajlı filmlər

Dənizə çıxmaq qorxuludur

Dənizə çıxmaq qorxuludur

Qısametrajlı filmlər

It's dangerous to put out to sea

After the story of the same name of Husseyn Abbaszadeh. The film's about special sea expedition which put out to sea to deliver oil to Russia at the cost of their lives..

Short

It's dangerous to put out to sea

It's dangerous to put out to sea

Short

O olmasın, bu olsun

Ü.Hacıbəyovun eyniadlı operettası əsasında musiqili komediya.

Bədii filmlər

O olmasın, bu olsun

O olmasın, bu olsun

Bədii filmlər

If not that one, that one

The story is based on the old-theme of a beautiful young woman (Gulnaz) who falls in love with a young man (Sarvar) but is obliged to marry someone else. Gulnaz's father, Rustam bay ...

Feature Film

If not that one, that one

If not that one, that one

Feature Film

Üzeyir ömrü - P2

Tarixi-sənədli faktlardan, kino xronika materiallarından geniş istifadə edilən filmdə Üzeyir Hacıbəyovun ömür yolu lövhə-lövhə canlandırılır.

Bədii filmlər

Üzeyir ömrü - P2

Üzeyir ömrü - P2

Bədii filmlər

Uzeyir's life - Part 2

The historical film about great Azerbaijan composer Uzeyir Hajybayov's life.

Feature Film

Uzeyir's life - Part 2

Uzeyir's life - Part 2

Feature Film


SPONSORS

Night mode