SEARCH RESULTS FOR 'lik'

Category:
A-Z Latest Releases · Popular
Timeline:
Showing 1 to 7 of 7 videos.

Qala

Hərbi vətənpərvərlik mövzusunda çəkilmiş bu filmdə hadisələr iki epoxada – orta əsrlərdə və müasir dövrdə cərəyan edir. Qalanın rəmzi mənası var. Əsrlər yola salmış, saysız-hesabsız ...

1 hours 19 minutes

Bədii filmlər

Qala

Qala

Bədii filmlər

Arxada Qalmiş Gələcək

Film Qarabağ müharibəsinə həsr olunmuşdur

1 hours 11 minutes

Bədii filmlər

Arxada Qalmiş Gələcək

Arxada Qalmiş Gələcək

Bədii filmlər

Yeddi gözəl

Saray münaqişələri, lirik duyğular, xeyirlə şərin mübarizəsi filmin süjetinin mayasını təşkil edir. Hadisələrin mərkəzində isə Aişə (Nataliya Bolşakova), Bəhram (Vadim Qulyayev) və ...

1 hours 10 minutes

Bədii filmlər

Yeddi gözəl

Yeddi gözəl

Bədii filmlər

Sizi cox sevirəm

Naxçıvan MR-nın deputatı olmuş Səkinə Əliyeva

20 minutes

Sənədli filmlər

Sizi cox sevirəm

Sizi cox sevirəm

Sənədli filmlər

Qala

Film Bakı ətrafında yerləşən, dövlət tərəfindən tarixi-qoruq elan olunan Qala kəndinin minillik adət və ənənələrinin qorunub saxlanılmasından bəhs edir.

28 minutes

Sənədli filmlər

Qala

Qala

Sənədli filmlər

Azərbaycanı kəşf et

Film Azərbaycanın gözəliklərindən bəhs edir.

8 minutes

Sənədli filmlər

Azərbaycanı kəşf et

Azərbaycanı kəşf et

Sənədli filmlər

Seven Beauties

“Seven Beauties” describes the adventures of Bahram Gur, a prince destined to become the ruler of the world.

1 hours 10 minutes

Feature Film

Seven Beauties

Seven Beauties

Feature Film


SPONSORS

Night mode