SEARCH RESULTS FOR 'the'

Category:
A-Z Latest Releases · Popular
Timeline:
Showing 33 to 48 of 120 videos.

Dərviş Parisi Partladır

M.F.Axundovun “Müsyö Jordan və Dərviş Məstəli Şah” komediyasının motivləri əsasında. Hatəmxan ağanın qonağı olan fransız alimi müsyö Jordan ev sahibinin qardaşı oğlunu oxutmaq ...

1 hours 6 minutes

Bədii filmlər

Dərviş Parisi Partladır

Dərviş Parisi Partladır

Bədii filmlər

Дервиш взрывает Париж

Гость Хатам хана французский ученый мюсьё Жордан хочет взять с собой племянника Хатам хана, чтобы тот получил образование, но недалекие родственники пытаются препятствовать этому ра ...

1 hours 6 minutes

Художеств.

Дервиш взрывает Париж

Дервиш взрывает Париж

Художеств.

The Darvish detonates Paris

Gatemkhan's guest - French scientific Jordan wanted to take Gatemkhan's nephew with him to Paris for studies, but boy's ignorant relatives prevented him.

1 hours 6 minutes

Feature Film

The Darvish detonates Paris

The Darvish detonates Paris

Feature Film

Dağlarda döyüş

Filmin süjeti oğulun ana haqqında xatirələri əsasında qurulmuşdur. Ana ilə balanı isə bütöv Azərbaycanı 2 yerə- şimal və cənuba bölən sərhəd ayırmışdır.

1 hours 14 minutes

Bədii filmlər

Dağlarda döyüş

Dağlarda döyüş

Bədii filmlər

The battle on the mountains

After the story of the same name of S. Gadirzadeh "Autumnal leaves".

1 hours 14 minutes

Feature Film

The battle on the mountains

The battle on the mountains

Feature Film

Поединок в горах

На одном из участков границы обнаружены нарушители. На заставе принимают срочные меры к задержанию преступников. ...

1 hours 14 minutes

Художеств.

Поединок в горах

Поединок в горах

Художеств.

Bir məhəlləli iki oğlan

Şərq ölkələrindən birində sol siyasi qüvvələrin müstəmləkəçiliyə qarşı apardıqları mübarizəyə həsr olunub.

1 hours 9 minutes

Bədii filmlər

Bir məhəlləli iki oğlan

Bir məhəlləli iki oğlan

Bədii filmlər

Two from the same district

Akhmet and Nuri,two men living in the same district, participate in the struggle for the national independence of their country. Although their people support the struggle, the e ...

1 hours 9 minutes

Feature Film

Two from the same district

Two from the same district

Feature Film

Двое из одного квартала..

Друзья с детства — сыновья бедняков Ахмет и Нури — вместе росли, учились, работали на фабрике. Они совместно издают журнал «Свет», направленный против колонизаторской политики иност ...

1 hours 9 minutes

Художеств.

Двое из одного квартала

Двое из одного квартала

Художеств.

Джин в микрорайоне

Корректор издательства Рустам Агаев находит старинный сосуд-светильник, в котором обитал Джинн-практикант, посланный из царства духов на Землю для служения людям. ...

1 hours 32 minutes

Художеств.

Джин в микрорайоне

Джин в микрорайоне

Художеств.

Cin mikrorayonda

Musiqili fantastik komediya. Çıraqdan çıxan cin filmin qəhrəmanını müasir həyatda müşahidə etdiyi möcüzələrə deyil, öz qüvvəsinə arxalanmağa sövq edir.

1 hours 32 minutes

Bədii filmlər

Cin mikrorayonda

Cin mikrorayonda

Bədii filmlər

The Jinn in microdistrict

Musical-fantastic comedy.

1 hours 32 minutes

Feature Film

The Jinn in microdistrict

The Jinn in microdistrict

Feature Film

В Баку дуют ветры

Содержание: события в фильме разворачиваются в годы Великой Отечественной войны. Повествуется о попытке фашистов захватить бакинскую нефть. ...

1 hours 24 minutes

Художеств.

В Баку дуют ветры

В Баку дуют ветры

Художеств.

Bakıda Küləklər Əsir

İkinci dünya müharibəsi zamanı düşmənin Bakı neftini ələ keçirmək cəhdlərinə qarşı əkskəşfiyyatçıların mübarizəsindən bəhs edir.

1 hours 24 minutes

Bədii filmlər

Bakıda Küləklər Əsir

Bakıda Küləklər Əsir

Bədii filmlər

The winds blow in Baku

The film's about the fascists who wanted to seize Baku's oil during the World War II. And, of course, Hitler had his eye on Baku, obsessed with the idea of capturing the vast oil su ...

1 hours 24 minutes

Feature Film

The winds blow in Baku

The winds blow in Baku

Feature Film

Прилетела сова

По мотивам одноименной повести Максуда Ибрагимбекова. События в фильме происходят в одном из поселков Апшерона. Герой, фильма юноша, вступив в самостоятельную жизнь, сталкивае ...

1 hours 12 minutes

Художеств.

Прилетела сова

Прилетела сова

Художеств.


SPONSORS

Night mode