SEARCH RESULTS FOR 'lights'

Category:
A-Z Latest Releases · Popular
Timeline:
Showing 1 to 3 of 3 videos.

Огни Баку

Фильм повествует о развитии нефтяной промышленности советского Азербайджана на фоне исторических процессов первой половины ХХ века. На примере семьи мастера-буровика Али-Бала Алиева ...

1 hours 28 minutes

Художеств.

Огни Баку

Огни Баку

Художеств.

Bakının işıqları

Film Bakı neftçiləri haqqındadır. Hadisələr 30-cu illərdə başlayır və II Dünya müharibəsi illərində daha da inkişaf edir. Bu vaxt Bakı neft mədənləri artıq yeni texnika ilə təchiz e ...

1 hours 28 minutes

Bədii filmlər

Bakının işıqları

Bakının işıqları

Bədii filmlər

Baku lights

The story of the Azerbaijani oil industry and its heroic workers.

1 hours 28 minutes

Feature Film

Baku lights

Baku lights

Feature Film


SPONSORS

Night mode