0

Not Rated

Məhsuldar otlaqlarda

Ikinci Yekaterina zamanında Rusiyadan sürgün edilmiş malakanlar iki yüz ildir ki, Azarbaycanın dağlarında yaşayırlar. Qədim inanclılar ayrı yaşayırlar, yəni icma halında: iki yüz il ərzində onların patriarxal yaşayış tərzi, demək olar ki, dəyişməmişdir. “Malakanlar”- dindar va zəhmətsevən insanlardır,“Pyotra qədərki” Rusiyanın ənənələrini qorumaqla yanaşı, Azərbaycanın mədəni mozaikası ilə də üzvi surətdə bağlıdırlar. Film onların çox maraqlı icmalarından bəhs edir.

Genre: Sənədli filmlər

Director: Ilgar Safat

Scriptwriter: Ilgar Safat

DOP: Ilgar Safat

Production Company: Narimanfilm

Producer: Nariman Məmmədov

Duration: 1 hours 1 minute

Year: 2006

Rus dilində, İngilis subtitrlər

Awards: 
"“Mən burda yaşayıram” Birinci beynəlxalq festivalının “Oçerk” nominasiyasında laureatının “Məhsuldar otlaqlarda” sənədli filminə görə Diplomu.
Beynəlxalq televiziya və radio akademiyasının (BTRA)
13 dekabr 2006 Moskva
"

Payment

Məhsuldar otlaqlarda

Step 1: Choose payment option

7 Days pass for this video AZN 1.00
31 day pass for all videos AZN 3.99
Click here to access the website for the Central Bank of Azerbaijan www.cbar.az

For more information about rentals and purchases, read our FAQ

Token Access


Please enter the token you have received

Token:
Night mode