0

Not Rated

Muğam və başqaları

Filmdə müəlliflər qədim muğam sənətimizin fəlsəfi məzmunu ilə bu gün dünyada, Xocalı, Ruanda, Nyu-Yorkda 11 sentyabr, Madrid kimi ölkə və şəhərlərdə baş verən faciələrlə metaforik ümumilik yaradırlar.

Genre: Sənədli filmlər

Director: Şamil Əliyev

Scriptwriter: Yusif Şeyxov

DOP: Elşən Əliyev

Production Company: Salnamə

Duration: 11 minutes

Year: 2011

Dialogsuz

Payment

Muğam və başqaları

Step 1: Choose payment option

7 Days pass for this video AZN 0.49
31 day pass for all videos AZN 3.99
Indicative exchange rate 1 Euro = 1.03 AZN
Click here to access the website for the Central Bank of Azerbaijan www.cbar.az

For more information about rentals and purchases, read our FAQ

Token Access


Please enter the token you have received

Token:
Night mode