0

Not Rated

Qala

Film Bakı ətrafında yerləşən, dövlət tərəfindən tarixi-qoruq elan olunan Qala kəndinin minillik adət və ənənələrinin qorunub saxlanılmasından bəhs edir.

Genre: Sənədli filmlər

Director: Şamil Əliyev

Scriptwriter: Nadir Bədəlov

DOP: Elşən Əliyev

Production Company: Salnamə

Duration: 28 minutes

Year: 2010

Payment

Qala

Step 1: Choose payment option

7 Days pass for this video AZN 1.00
31 day pass for all videos AZN 3.99
Click here to access the website for the Central Bank of Azerbaijan www.cbar.az

For more information about rentals and purchases, read our FAQ

Token Access


Please enter the token you have received

Token:
Night mode