0

Not Rated

Dərviş Parisi Partladır

M.F.Axundovun “Müsyö Jordan və Dərviş Məstəli Şah” komediyasının
motivləri əsasında.
Hatəmxan ağanın qonağı olan fransız alimi müsyö Jordan ev sahibinin qardaşı
oğlunu oxutmaq üçün Parisə aparmaq istəyir. Avam qohumlar isə bunu
qarşısını almaq üçün hər cür hiyləyə əl atırlar.

Genre: Bədii filmlər

Director: Şamil Mahmudbəyov, Kamil Rüstəmbəyov

Scriptwriter: Ədhəm Qulubəyov

DOP: Аrif Nərimanbəyov, Zaur Məhərrəmov

Production Company: Azerbaijanfilm

Duration: 1 hours 6 minutes

Year: 1976

Cast: Serqey Yurski, Mirzə babayev, Adil
İsgəndərov, Leyla Bədirbəyli, Səfurə
İbrahimova

Payment

Dərviş Parisi Partladır

Step 1: Choose payment option

7 Days pass for this video AZN 0.00
31 day pass for all videos AZN 3.99
Click here to access the website for the Central Bank of Azerbaijan www.cbar.az

Dərviş Parisi Partladır - Free to Play

For more information about rentals and purchases, read our FAQ

Token Access


Please enter the token you have received

Token:
Night mode